Karty

View All

z) karta č. 16 – Náboženství

Na úplný závěr seriálu o detailních určeních jednotlivých karet, neboli o zaostření na význam každé jedné karty v balíčku, vychází “Bůh ví proč :)” karta Náboženství. Kultivace snah dostat se …

Výklady

View All

Velký výklad 3.9.2018

Tento výklad je zajímavý prvními dvěma kartami: dva králové – Slovník nejvyššího řízení následuje po kartě Karty, která taktéž kóduje obecně zábavu a v současnosti především její nepříjemnou vlastnost v …

Sestavy

View All

Hlášení

Hláška – to je v Mariáši důležitý pojem. Jedná se o výskyt dvou určitých karet u jednoho hráče při jedné hře. I v Životě můžeme rozlišovat to, co se ohlašuje …

Veliký Okruh

Téčko – základní pořadí