Karty

View All

z) karta č. 16 – Náboženství

Na úplný závěr seriálu o detailních určeních jednotlivých karet, neboli o zaostření na význam každé jedné karty v balíčku, vychází “Bůh ví proč :)” karta Náboženství. Kultivace snah dostat se …

Sestavy

View All

Známé/neznámé – Known/unknown 2020

And we know a methods and we know how to answer them. And we have s brentgh that no one cane imgragine. You bruptle huptle quick sick and big wind …

Hlášení

Veliký Okruh