v) karta č. 22 – Fotbal

Fotbal – konkrétní ukázka praktického systému uplatnění principu vloženosti v prostředí určitosti (“zábava”) kódující ve volných parametrech egyptský systém/model řízení (2*11 (10+1)) založený na dialogickém spoluutváření řešení úloh řízení prostřednictvím …

Read More