Téčko

Vyobrazená sestava obsahuje celou řadu zajímavostí a zámků viz dále. Jde o sestavu složenou z výhradně nejvyšších karet sady. Rozložení karet v sestavě skoro odpovídá základnímu pořadí.  Až na dvě prohození. Oproti základnímu pořadí jsou opačně první dvě karty: Příroda a Svoboda (v zákl. pořadí Svoboda a pak Příroda) a pátá s šestou kartou: Historie a Práce (v základním pořadí Práce a pak Historie). Interpretace těchto dvou prohození je taková, že matérie a míra jsou v celku Života a Vesmíru nestabilní. Na rozdíl od složky informační, která je centrem a stabilitou v celém systému od Boha (karty zeleného odstínu – tmavší, světlejší). Informace/negativita stojí v trojjedinosti ve středu pevně. Informační složka trojjedinosti je stabilní, jde o identitní jednotu v mnohosti, neboli známou jednu pravdu. Krásy je pak nekonečně mnoho.

Sestavu Téčka interpretujeme zprava doleva. Začínáme u nejvyššího řízení. To má plný dohled nad celou sestavou a nejen nad ní. Další postup je systémem vložeností navzájem sousedících karet a jimi odkazovaných principů. Nejvyšší řízení se realizuje v práci (to není synonymum pro otrockou práci v davo-“elitárních” formách společenského uspořádání, kde je člověk jako hovořící nástroj brutálně exploatovaný systémem korporativně-mafiózního za demokracii a liberalismus se skrývajícího otrokářství založeného na strukturním a bezstrukturním řízení a cíleném vymývání mozků již od dětství; lež, zamlčování, zahlcení nesmyslem – to jsou základní charakteristiky toho prostředí) – tvořivé práci na základě pravdověrného světonázoru, který se neustále snaží o své vylepšení. Aby práce měla smysl musí odpovídat určité míře, proto Míra přebírá nad ní vládu a stává se sama sebou v historickém procesu, jenž je souhrnem kmitavých subprocesů řízení a samořízení v řečišti Božího Záměru. Odklon od míry prochází skrze jediné univerzální kritérium pravdy:

Praxe je kritériem pravdy!

a taktéž skrze celkový systém varování, před tím než dojde k degradaci včetně až i nevratné. Jinak jde o kmitavé procesy při různých frekvencích. Nízkofrekvenční procesy, kde k obnovení cyklu dochází v delších až dlouhých obdobích. Vysokofrekvenční procesy, kde k obnově dochází průběžně. Historie se však nachází v přítomnosti jako stavu všech procesů a jejich naklonění a směrování k cílům. To skrze zákony negativity, kde prostorově vymezené musí setrvávat v pohybu. Objektivní stav Vesmíru však sám o sobě pro sebe nestačí. Skrze boha teď už v podobě míry se stává prvkem, vložeností do subjektu v rámci rozlišení resp. osvícení Rozlišením. Střední karta Boha, která v podstatě předdefinovává takovou strukturu, která je schopna být nositelem poznání objektivní reality viz spodní karta Poznání. V té kartě se vlastně koncentruje vše. Poznání, vědění jsou jediným a posledním smyslem a cílem jak Boha, tak Člověka. To celé zabalují dvě základní formy trojjedinosti v podobě Pravda-Dobro-Krása a také Matérie-Informace-Míra. A tak platí známé:

Žij, jako by jsi měl za chvíli zemřít. Uč se, jako by jsi měl navždy žít.

Takže jsme již za středem u první karty vlevo a tou je karta Celkovost. Tato karta odkazuje čistou negativitu a jde o extrém, hraniční, mezní horizont přechodu všeho dosud naznačeného do hmoty neboli Matérie. To celé se koncentruje v další kartě – Svoboda (neplést s mylnou interpretací svobody jako všehosidovolování “elity” v davo-“elitarismu”), která již v matérii kotví principy z negativity od Boha, jakožto i dialogickou strukturu jako interfejs mezi různými úrovněmi řízení a samořízení. Tedy vloženost všeho doposud a princip vloženosti jako takový realizovaný ve hmotě. Poslední kartou vlevo je karta Přírody, nutné podmínky toho všeho, “čistá” Matérie. Poznámka: A tak zcela vlevo máme čistý materialismus bez boha a vpravo boha o sobě.

Seznam zámků:

  1. zámek podpisu nejvyššího řízení skrze obdélníkové karty (zamčení na stránky počátků kapitol, dvouciferná čísla stejné hodnoty (vyskytuje se i jedno trojciferené – 111 – jde o identifikaci autora))
  2. zámek na úrovni kapitol, které odkazují karty s hodnotou eso: Příroda, Celkovost, 2013-2014-2015, Závěr. Což jednak zjevně zamyká princip Matérie (Příroda), Informace (Celkovost), Míra (2013-2014-2015) pokud se týká trojjedinosti a k tomu dodává zastřešující všejednotu Nejvyššího řízení jako aktivního prvku. Vše je v Bohu a nic mimo něj.
  3. zámek na kartu Poznání jako hlavní středovou a v ní trojjedinost jako subjektivně/objektivní princip
  4. zámek na úrovni sladění nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních procesů: materiál textu podkladu karet dopsán před obeznámením se jeho autora s KSB a DVTŘ, ačkoliv práce autorů na KSB a DVTŘ započata již v 90. letech a zřejmě ještě dříve. Rozšíření KSB a DVTŘ téměř souběžně ale tak, aby bylo dosaženo cílů nezávislého vypracování podkladu pro karty, skrze které jsou pak mnohé principy v KSB a DVTŘ jakoby znovu potvrzeny.
  5. zámek na dokončení toho celého v roce 2017 na podzim (důvody nechť si každý přebere dle svého rozhledu)

Princip zámků vychází z toho, že záměry vyššího řízení nemohly při tvorbě projít vědomím, nestaly se tak něčím, o co by samořízení při tvorbě vědomě usilovalo. Mohou být teprve zjištěny ze zpětné zejména kvantitativní analýzy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..